LỊCH HỌC BSKT DỰ THI CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QTKD ĐỢT 1 NĂM 2015
Cập nhật ngày: 29/12/2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY      
KHOA KT - TC - NH       
           
LỊCH HỌC BSKT DỰ THI CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QTKD ĐỢT 1 NĂM 2015
           
         
STT MÔN THỜI GIAN GIẢNG ĐƯỜNG GHI CHÚ  
1 Tài chính quốc tế 19-25/1/2015 B104 ĐH Thành Tây    
2 Kỹ thuật NVNT 26/1-1/2/2015 B104 ĐH Thành Tây    
3 Marketing căn bản 2-8/2/2015 B104 ĐH Thành Tây    
4 Toán kinh tế 9-15/2/2015 B104 ĐH Thành Tây    
5 Quản trị nhân lực 23-1/3/2015 B104 ĐH Thành Tây    
6 Kinh tế học 2-8/3/2015 B104 ĐH Thành Tây    
7 Thanh toán quốc tế 9-15/3/2015 B104 ĐH Thành Tây    
8 Nguyên lý kế toán và KTTC 16-22/3/2015 B104 ĐH Thành Tây    
           
Địa điểm đăng ký học        
  Thí sinh đăng ký tại phòng 110C2 TRường Đại học Thành Tây    
  SĐT: 046 6569 104/ 0984 461 906      
Thời gian học        
  Sáng 7h30 - 11h30
Chiều 13h30 - 17h
       
         
Ghi chú: Học viên tốt nghiệp ngành gần học bskt 5 môn từ 1 đến 5    
  Học viên tốt nghiệp ngành xa học bskt 8 môn từ 1 đến 8    
           
      KHOA KT - TC - NH