Slide

Thông báo tuyển sinh năm hệ liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học ngành Tài chính ngân hàng ,Kế toán

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY                      Số:      ...

1
2
3
 • Chương trình khung và kế hoạch học tập Chương trình khung và kế hoạch học tập
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh...
  .
  • Cơ sở vật chất Đại Học Thành Tây Cơ sở vật chất Đại Học Thành Tây
   Một góc giảng đường Một góc khác nhìn khu giảng đường từ xa, xung quanh là các khu đô thị lớn của quận Hà Đông, Hà Nội Từng bước cơ sở vật chất dần được xây dựng đúng với quy hoạch và xứng với tầm vóc nhà trường Quy hoạch đến 2020 có quy mô 600 phòng học, hàng ngìn phòng KTX, các trung tâm và viện nghiên cứu Ký túc xá hiện...
  .