7/25/2012 8:49:57 PM
Trong số hơn 50 đại học công bố điểm thi, ĐH Dược Hà Nội là trường đầu tiên có 3 thủ khoa cùng được 29 điểm. Hiện, cả nước có 7 thí sinh cùng được mức điểm này.   Hiện có 7 thí sinh được 29 điểm, chưa có thủ khoa 30. Ảnh:......
7/25/2012 4:32:54 PM
So với nhiều ngành nghề khác, nghề phiên dịch có lẽ là một trong những nghề có thâm niên cao nhất. Phiên dịch ra đời từ lúc con người biết ra khỏi vùng lãnh thổ của mình để đi đến một vùng lãnh thổ khác bất đồng ngôn ngữ. Họ trao đổi, buôn......
7/25/2012 4:29:31 PM
Phiên dịch là một nghề đang “hot” trên thị trường việc làm với một thu nhập cao. Ở Việt Nam, nghề phiên dịch trước đây và ngày nay càng được coi trọng bởi trong bối cảnh hội nhập với thế giới, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO......