ĐỊNH HƯỚNG
ỔN ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CỦA KHOA ĐIỀU DƯỠNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
Nhà giáo ưu tú, BSCKII.ThS. Đinh Ngọc Đệ
                                                                                                 P. trưởng khoa Điều dưỡng
         
           
Chất lượng đào tạo là nhân tố sống còn của các cơ sở đào tạo hiện nay. Với định hướng ổn định  chất lượng và phát triển bền vững, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây luôn phấn đấu tìm các biện pháp thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ Điều dưỡng - người quyết định trên 50% kết quả điều trị người bệnh trong bệnh viện. Để có thể tiến tới định hướng trên, những nội dung cần phải triển khai thực hiện là:
1. Ổn định
            Ổn định về chỉ tiêu tuyển sinh và ổn định về số lượng giảng viên cơ hữu là yếu tố tiên quyết để có thể xây dựng được bộ máy quản lý Khoa vững mạnh, giảng dạy được trên 70% số giờ giảng, xây dựng được bộ câu hỏi lượng giá mang tính giá trị và là yếu tố quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo.
            Từ sự ổn định trên sẽ đem lại sự ổn định về lịch giảng dạy, phòng học, trang thiết bị dạy học và về cơ sở thực hành lâm sàng…
            Ổn định là một tiêu chí cần thiết đảm bảo cho các tiêu chí khác như chất lượng và uy tín của Nhà trường.
2. Chất lượng
            Đội ngũ giáo viên cơ hữu đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng để đáp ứng được công tác giảng dạy, viết tài liệu dạy học, xây dựng ngân hàng câu hỏi, tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao trình độ, quản lý sinh viên… là một trong những yếu tố cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo.
            Đào tạo điều dưỡng trình độ đại học chính qui chỉ nên dừng ở mức 100 chỉ tiêu tuyển sinh/năm.
            Triển khai thi trên máy vi tính hầu hết các học phần/môn học không chỉ đơn thuần là mang lại lợi ích về kinh tế (rẻ hơn khoảng 70 lần) mà còn là động lực thúc đẩy HSSV chăm học hơn, chất lượng dạy học không ngừng được tăng lên và uy tín của nhà trường ngày càng được củng cố.3. Phát triển
            Phát triển về trình độ đào tạo: Đào tạo điều dưỡng trình độ cao đẳng, đại học và tiến tới sẽ liên kết với một trong các trường danh tiếng trong khu vực/trên thế giới để đào tạo thạc sỹ điều dưỡng (năm 2014 - 2015) và trong tương lai không xa (năm 2016 - 2017) sẽ đào tạo tiến sỹ điều dưỡng.
            Phát tiển về chất lượng đội ngũ giảng viên: Tất cả giảng viên của Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm, thực hiện tiêu chí 100% giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên, chấm dứt tình trạng đại học dạy đại học vào năm 2014.
            Ưu tiên trang bị đầy đủ tài liệu dạy học, thực hiện phương châm không triển khai dạy học khi không có tài liệu/giáo trình dạy học
            Xây dựng phòng thực hành điều dưỡng cơ bản, hiện đại và cập nhật; tiến tới xây dựng phòng thực hành tiền lâm sàng để dạy, học và rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật chăm sóc người bệnh và các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
            Khoa Điều dưỡng đang triển khai xây dựng Trung tâm lượng giá để quản lý ngân hàng câu hỏi, tiến hành lượng giá kết quả học tập của sinh viên một cách tin cậy, khách quan và là nơi để sinh viên có cơ hội để tự học, tự lượng giá kiến thức bản thân.
            Lương của đội ngũ giảng viên cơ hữu Khoa Điều dưỡng luôn được chú trọng, ổn định và tăng dần theo thời gian, phù hợp với mức sống của đội ngũ trí thức và của nhân dân. Đây là yếu tố không nhỏ góp phần vào công tác xây dựng đội ngũ thầy giỏi vừa hồng vừa chuyên.4. Bền vững
            Hiện nay, cả nước có trên 100 trường/khoa đào tạo Điều dưỡng trung cấp. Như vậy số lượng Điều dưỡng trung cấp mỗi năm tăng thêm khoảng 20.000 người, do đó trong tương lai, học sinh Điều dưỡng trung cấp sau khi tốt nghiệp sẽ ít có cơ hội xin được việc làm.
            Trong chiến lược sử dụng nhân lực Điều dưỡng của Bộ Y tế, Điều dưỡng cao đẳng sẽ là đối tượng chính trong cơ cấu nhân lực các bệnh viện. Do vậy, Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây, bên cạnh việc đào tạo Điều dưỡng trình độ Đại học, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng từ năm học 2012 - 2013.
            Hiện nay, toàn quốc mới có khoảng 3.000 Điều dưỡng đại học. Nhu cầu của trên 100 cơ sở đào tạo điều dưỡng, 63 Sở Y tế và trên 1000 bệnh viện về đối tượng Điều dưỡng trình độ đại học và sau đại học là khoảng 55.000 người. Do vậy, việc đào tạo đại học điều dưỡng là cơ hội rất lớn và lâu dài.
            Hoàn thiện đội ngũ giảng viên, đầu tư trang bị cho các phòng thực hành, cung cấp đủ tài liệu dạy học, tiến hành lượng giá kết quả học tập một cách tin cậy, khách quan sẽ là những yếu tố giúp cho việc thực hiện chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo. Chất lượng đào tạo nâng cao sẽ là tiền đề cho định hướng bền vững của Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây.
 
Quay lạiBản in