KHOA ĐIỀU DƯỠNG
   Số: 13/LCT-KĐD

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017)
 
Thời gian Nội dung T/g thực hiện Thành phần tham gia Địa điểm Người chủ trì
Thứ 2
27/03/2017
Sáng Họp bàn về công tác tài chính các đơn vị 9h00 Lãnh đạo khoa, tổ kế toán VP Khoa Trưởng khoa
Chiều          
Thứ 3
28/03/2017
Sáng Lãnh đạo Nhà trường, Khoa, họp bàn về công tác tuyển sinh với lãnh đạo Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên 9h00 Lãnh đạo Nhà trường, Khoa* Trường Trung cấp Y tế Thái Nguyên Trưởng khoa
Chiều          
Thứ 4
29/03/2017
Sáng Đón tiếp đoàn đại biểu Đức, xúc tiến triển khai chương trình SV làm việc bên Đức sau khi ra trường. 9h00 Lãnh đạo khoa VP Khoa Trưởng khoa
Chiều          
Thứ 5
30/03/2017
Sáng Họp bàn về chương trình học tiếng Nhật cho sinh viên để đạt chuẩn N5 9h00 Tập thể cán bộ khoa VP Khoa Trưởng Khoa
Chiều          
Thứ 6
31/03/2017
Sáng Nộp bộ câu hỏi lý thuyết truyền thống các tổ bộ môn 9h00 Tập thể cán bộ khoa* VP Khoa Trợ lý khoa
Chiều          
Thứ 7
01/03/2017
Cả ngày Trực hành chính 7h30 Tổ hành chính - Kế toán* VP Khoa  
Chủ nhật
02/03/2017
Cả ngày Trực hành chính 7h30 Tổ hành chính - Kế toán* VP Khoa  
              
Ghi chú:    
- Lịch công tác tuần có thể bổ sung điều chỉnh. Đề nghị các đơn vị cập nhật thường xuyên.
- Sáng thứ 6 hàng tuần các tổ đơn vị đăng ký lịch công tác với thư ký khoa để tổng hợp.
                                                                                                                                                                                     
                                                                      THƯ KÝ KHOA

 
 

 
                                                                          Nguyễn Văn Hải    
 
              

Quay lạiBản in