Chương trình Đào tạo Đại học Điều dưỡng theo hệ thống tín chỉ
Cập nhật ngày: 20/06/2012
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người học tích lũy kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và nước ngoài, ngày 18 tháng 6 năm 2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây đã ký quyết định số 113/QĐ-ĐHTT về việc ban hành và áp dụng chương trình giáo dục Đại học, trình độ Đại học ngành Điều dưỡng theo hệ thống tín chỉ.
(Chi tiết xem tập tin đính kèm)