Tổ môn Điều dưỡng truyền nhiễm
Cập nhật lúc : 12/5/2012 9:12:52 AM, [GMT+7]
Gồm các học phần sau:
1. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 1
2. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm 2
3. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm - Thực hành 1
4. Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm - Thực hành 2

Quay lạiBản in