Slide

Chương trình học bổng – Đào tạo chuyên gia tài chính hàng đầu

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH HÀNG ĐẦU FUTURE FINANCIAL EXPERT  (DÀNH CHO CHO SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO)   I/ Mục tiêu chương trình học bổng: Tạo điều...

1
2
3
.
  • Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2016 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2016
    THÔNG BÁO  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2016 (CƠ SỞ HÀ NỘI I- HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO)   - Căn cứ Luật giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 - Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Thông tư số 15 và 16/ VBHN - BGDĐT ngày 8/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục...
.