Slide

Giới thiệu về trường Đại học Gumi Hàn Quốc

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GUMI HÀN QUỐC   Trường Đại học GUMI nằm tại tỉnh KeingSangbook, thành phố GUMI.Cách thành phố Seoul 300km. Trường  nằm tại  khu công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc. Thành phố GUMI là...

1
2
3
  • Giới thiệu về trường Đại học Gumi Hàn Quốc Giới thiệu về trường Đại học Gumi Hàn Quốc
    GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GUMI HÀN QUỐC   Trường Đại học GUMI nằm tại tỉnh KeingSangbook, thành phố GUMI.Cách thành phố Seoul 300km. Trường  nằm tại  khu công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc. Thành phố GUMI là thành phố công nghiệp quốc tế, các công ty SamSung và LG đều nằm tại thành phố này. Trường được thành lập năm 1992 và đã bồi dưỡng 28.000 nghìn sinh...
.