Thông báo vv chuẩn bị hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Cập nhật ngày: 02/02/2017
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
           KHOA CÔNG TRÌNH
 
THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

 
 • Hồ sơ bảo vệ luận văn gồm:
 1. Chứng chỉ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu hoặc các văn bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh hợp lệ khác.
 2. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ (theo mẫu 01).
 3. 08 quyển luận văn đóng bìa cứng.
 4. Lý lịch khoa học (theo mẫu 02): Yêu cầu học viên ghi chính xác các thông số: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc để làm căn cứ để in bằng tốt nghiệp.
 5. Nhận xét của người hướng dẫn về quá trình làm luận văn của học viên (theo mẫu 04)
 6. Bản sao các công trình khoa học có liên quan đến luận văn của tác giả (nếu có)
 7. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng).Trường hợp đã nộp cho trường khi vào học thì không phải nộp lại.
 • Một số thông tin liên quan khác:
 1. Học viên chỉ được xếp lịch bảo vệ luận văn khi:
  • Nội dung, hình thức luận văn được trình bày theo đúng quy định của khoa Công trình Trường Đại học Thành Tây
  • Hồ sơ bảo vệ được nộp đầy đủ và đúng quy định
  • Đã hoàn thành các nghĩa vụ với Trường Đại học Thành Tây: học phí lệ phí ký túc xá (nếu có ở ký túc xá của Trường), trả sách mượn thư viện.v.v.
 2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày sau khi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, nếu hội đồng yêu cầu học viên cần bổ sung, chỉnh sửa luận văn và giải trình theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm luận văn (căn cứ vào nhận xét của 2 phản biện và biên bản họp HĐ chấm luận văn). Học viên báo cáo, giải trình bằng văn bản những vấn đề được bổ sung điều chỉnh theo mẫu (mẫu 5).
 3. Sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa, bổ sung luận văn theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm luận văn (hoàn tất về nội dung khoa học), học viên đóng 2 bộ luận văn bằng bìa cứng in nhũ đóng kèm bản giải trình vào phần cuối cùng.
Tiếp theo học viên phải nội lưu luận văn tại khoa (01 quyển bìa cứng, 01 đĩa CD ghi nội dung luận văn dưới dạng PDF), và Thư viện Trường Đại học Thành Tây (01 quyển bìa cứng luận văn) Hoàn thành các thủ tục này học viên được nhận Giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa học.
 1. Trong trường hợp các phản biện và kết luận của HĐ chấm không nêu những thiếu sót và tồn tại yêu cầu phải điều chỉnh, học viên không cần làm các thủ tục ở mục 2.
 
                                                                                                          Khoa Công Trình
 
 
 
 
 
                                                                                                       GS.TS Ngô Trí Viềng
File đính kèm:
Các Biểu mẫu luận văn Các Biểu mẫu luận văn 65536 Kb