3/10/2016 1:13:19 PM
TRƯỜNG ĐẠI HỘC THÀNH TÂY KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI                                                   TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC......
4/24/2015 4:26:36 PM
Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890 - 19/5/2015). Được sự đồng ý của lãnh đạo nhà Trường, Khoa Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Vận dụng Tư  tưởng Hồ Chí Minh......
9/11/2012 9:37:33 AM
Hôm nay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, xem xét việc thực hiện nghị quyết của đảng và Đề án Phát triển khoa học công nghệ sẽ trình Hội nghị Trung ương tới đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú......