Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đối với K4CNTT
Cập nhật lúc : 6/24/2014 9:41:46 AM, [GMT+7]

Khoa Công nghệ thông tin & truyền thông xin thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho lớp K4 CNTT
Thời gian: 08h thứ 5 ngày 26 tháng 06 năm 2014.
Địa điểm: Phòng 205 nhà B

Đề nghị các thành viên lớp K4CNTT có mặt đông đủ và đúng giờ.

        TRƯỞNG KHOA
               
               (đã ký)

  TS. Dương Trọng Nhân

Quay lạiBản in