Thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Đại học đối với lớp K4 CNTT ngày 16/06/2014
Cập nhật lúc : 5/19/2014 1:20:27 PM, [GMT+7]
Khoa CNTT&TT thông báo:
Lịch bảo vệ chính thức đối với lớp K4 CNTT

Thời gian: Bắt đầu từ  8h00 ngày 16 tháng 06 năm 2014.
Đề nghị các sinh viên đủ tiêu chuẩn bảo vệ nộp đầy đủ 02 quyển đồ án có chữ ký của giáo viên hướng dẫn
kèm theo đĩa về Khoa trước 16h00 ngày 13/06/2014
Quay lạiBản in