Thông báo thời gian nộp đồ án tốt nghiệp đối với lớp K4 CNTT
Cập nhật lúc : 4/29/2014 9:38:43 AM, [GMT+7]
Khoa CNTT xin thông báo thời gian nộp đồ án tốt nghiệp đối với lớp K4CNTT như sau:
Thời gian nộp: Từ ngày 20 -21/5/2014 sinh viên nộp 02 quyển đồ án có nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Thời gian dự kiến bảo vệ: ngày  10/06/2014 sau ngày 25/5/2014 sẽ có thông báo ngày bảo vệ chính thức.
Quay lạiBản in