Thông báo lịch phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với K3CNTT
Cập nhật lúc : 7/19/2013 9:46:03 AM, [GMT+7]
Khoa CNTT xin thông báo hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời K3CNTT
Sinh viên tới Phòng Đào Tạo để nhận.

                                                                                                              Ngày 19 tháng 7 năm 2013
Quay lạiBản in