Thông báo lịch bảo vệ tốt nghiệp K3CNTT
Cập nhật lúc : 6/14/2013 12:04:18 PM, [GMT+7]

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K3 CNTT

 

Thời gian bảo vệ: 08h00 ngày 21 tháng 06 năm 2013
Địa điểm: Giảng đường quy định cho lớp K3CNTT


Ghi chú: Tất cả các sinh viên còn nợ tiền học phí và lệ phí tốt nghiệp, nộp đồ án tốt nghiệp muộn sẽ bị loại
khỏi danh sách bảo vệ.
                                                                                                                      TRƯỞNG KHOA


                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                                       TS. Dương Trọng Nhân
Quay lạiBản in