Lịch ôn tập và thi môn Khoa học Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho lớp K3CNTT
Cập nhật lúc : 4/23/2013 1:24:56 PM, [GMT+7]
Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch ôn tập và thi môn Khoa học Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho lớp K3CNTT
Thời gian ôn tập:  Tổ chức vào ngày 02 và 03 tháng 5 năm 2013
Thời gian thi:  08 giờ ngày 06 tháng 5 năm 2013.

Quay lạiBản in