Slide

Lương kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đứng đầu ASEAN

Kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam có thu nhập cao hơn Malaysia 2,19 lần, trong đó các doanh nghiệp tại Đà Nẵng trả lương hấp dẫn nhất. Những công ty trả lương cao nhất thế giới Hiệp hội Công nghệ thông tin...

1
2
3
  • Lương kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đứng đầu ASEAN Lương kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam đứng đầu ASEAN
    Kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam có thu nhập cao hơn Malaysia 2,19 lần, trong đó các doanh nghiệp tại Đà Nẵng trả lương hấp dẫn nhất. Những công ty trả lương cao nhất thế giới Hiệp hội Công nghệ thông tin truyền thông (ICT) Malaysia vừa công bố báo cáo thị trường việc làm ngành công nghệ thông tin năm 2014. Căn cứ theo phương pháp sức mua tương đương (PPP), Việt Nam trở...
.