TS. Phạm Quốc Bảo

 • Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa Dược, Đại học Thành Tây

Quá trình đào tạo & Công tác:

 • 2014 – nay: Phó trưởng Khoa Dược, Đại học Thành Tây
 • 1999 – 2009: Phó vụ trưởng Vụ KH&ĐT Bộ Y tê
 • 1997 – 1998: Chuyên viên Vụ KH&ĐT Bộ Y tế
 • 1979 – 1997:  Nghiên cứu sinh, Giảng viên Đại học Dược Hà Nội
 • 1974 – 1979: Cử nhân Đại Học Dược Hà Nội.

Một số kết quả hoạt động đào tạo – NCKH:

 • Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. Nghiên cứu nhân lực Dược Việt Nam 2005 Tạp chí Dược học
2. Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế 2002 NXB Y học HN, VN
3. Thiết kế và quản lý dự án y tế 2004 NXB Y học HN, VN
4. Tiêu chuẩn thiết bị y tế 2007 Trung tâm tiêu chuẩn và chất lượng VN
5. Quản lý khoa học công nghệ ngành y tế 2008 NXB Y học
6. Tiêu chuẩn cơ sở đào tạo nhân lực y tế 2012 NXB Giáo dục VN
 • Năng lực và kinh nghiệm công tác:
  • Giảng dạy đại học, sau đại học: Đã trải qua 30 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đại học, hướng dẫn 3 NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ.
  • Nghiên cứu khoa học: Có khả năng chủ trì, thực hiện các nghiên cứu về phân tích, nghiên cứu sinh khả dụng bào chế thuốc.
  • Quản lý đào tạo và KHCN: Có nhiều năm kinh nghiệm quản lý đào tạo, xây dựng chương trình, tài liệu, giám sát đào tạo. Nhiều năm quản lý KHCN, xây dựng chiến lược, kế hoạch tham gia hoạch định chính sách quản lý KHCN Y tế.
  • Công tác khác: Chuyên gia trong nhiều dự án quốc tế về dược