TS. Đặng Xuân Tin

 • Tiến sĩPhó hiệu trưởng Đại học Thành Tây

Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây

Quá trình học tập:

 • 2002 – 2006: Tiến sỹ chuyên ngành Nội lão khoa, trường Đại học Y Hà Nội.
 • 1998: BS.CKII Nội lão khoa, trường Đại học Y Hà Nội.
 • 1988: BS.CKI Nội, trường Đại học Y Hà Nội.
 • 1976 – 1982: Cử nhân trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác:

 • 6/2015 – nay: Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Phó trưởng bộ môn Y sinh, Trường Đại học Thành Tây.
 • 4/2013 – nay: Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng y học dân tộc và dưỡng sinh Việt.
 • 3/2003 – 3/2013: Phó vụ trưởng, Ủy viên chuyên trách, Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương.
 • 1998 – 2/2003: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng đào tạo, Giảng viên chính, Giám đốc trung tâm đào tạo- Đại học Y Hải Phòng.
 • 1982 – 2012: Giảng viên Đại học Y Hải Phòng; Giảng dạy các khóa đào tạo lại cho bác sỹ tại các quận, huyện thành phố Hải Phòng.
 • 1990 – 2012: Giảng dạy và hướng dẫn tốt nghiệp cho nhiều bác sỹ CK cấp I, cấp II của Đại học Y Hải Phòng.
 • 1982 – 1997: Phó phòng đào tạo, Giảng viên, Phó khoa nội 4 Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng tại Đại học Y Hải Phòng.

Giải thưởng:

 • Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2010;
 • Bằng khen của Chính phủ năm 2012;
 • Huân chương lao động hạng 3 năm 2013.

Công trình nghiên cứu:

 • 2010 – 2011: Phó chủ nhiệm đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương”.
 • 2009 – 2010: Phó chủ nhiệm đề tài “Đánh giá thực trạng bệnh tật của cán bộ cao cấp diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý và đề xuất một sô giải pháp chủ yếu”.
 • 2008 – 2009: Chủ nhiệm đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra phân loại sức khỏe các bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý”.
 • 2007 – 2008: Chủ nhiệm đề tài “Thực trạng và một số giải pháp ứng dụng phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ tại Ban BVCSSKCBTW và các tỉnh, thành phố.
 • 2006 – 2007: Phó chủ nhiệm đề tài “Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện QĐ của Ban Bí thư Trung ương tái lập Ban BVCSSKCBTW; đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác BVCSSKCB trung, cao cấp”.
 • 2005 – 2006: Thư ký đề tài “Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ CHính trị, Ban Bí thư trung ương quản lý”.
 • 2000 – 2004: Chủ nhiệm đề tài “Đánh giá thực trạng sức khỏe, nhu cầu chăm sóc y tế – xã hội và đề xuất một số giải pháp chủ yếu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Thành phố Hải Phòng”.