NGƯT. Đinh Ngọc Đệ

 • Nhà giáo ưu tú- Bác sĩ CK IITrưởng khoa điều dưỡng

Trưởng Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây

Quá trình học tập:

 • 2004: Thạc sĩ Y tế công cộng, trường Đại học Y Thái Bình.
 • 1990: Bác sỹ chuyên khoa II, Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Nhi.
 • 1976: Bác sỹ chuyên khoa Nhi, Đại học Y 2 Matxcơva.

Quá trình công tác:

 • 2010 – đến nay: Phó trưởng khoa Điều dưỡng, trường Đại học Thành Tây.
 • 2007– 2014: Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Điều dưỡng, trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
 • 2007 – 2012: Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng.
 • 2004 – 2007: Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
 • 1998 – 2004: Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Điều dưỡng Nam Định.
 • 1995 – 1998: Trưởng phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Điều dưỡng Nam Định.
 • 1991 – 1995: Trưởng bộ môn Y học lâm sàng, trường Cao đẳng Điều dưỡng Nam Định.
 • 1976 – 1991: Giảng viên bộ môn Nhi, trường Đại học Y Thái Bình.

Giải thưởng:

 • 2000: Danh hiệu Nhà giáo ưu tú
 • 2005: Huy chương vì sức khoẻ nhân dân
 • 2005: Huy chương vì thế hệ trẻ
 • 2006: Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
 • 2010; 2011; 2012: Bằng khen của Bộ Công thương

Công trình khoa học (tuyển chọn) đã công bố:

 • 2010: Đồng tác giả “Đánh giá thực trạng năng lực của Điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện của Việt Nam”, Tạp chí Y học thực hành số 731- 2010, tr. 3 – 8.
 • 2005: Tác giả “Thực trạng về chẩn đoán và điều trị cho trẻ em bị các bệnh không nhiễm khuẩn tại các trạm y tế” – Tạp chí Y họcthực hành số  (520) , tr. 9 – 12.
 • 2005: Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y tế công cộng “Đánh giá kỹ năng ra quyết định về chẩn đoán và điều trị̣ cho trẻ em tại các TYT thuộc 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định năm 2004”.
 • 2004: Tác giả “Thực trạng về sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh cho trẻ em tại các TYT thuộc 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình” – Tạp chí Y học dự phòng: Tập XIV số 6 (71) 2004- Chuyên đề, tr. 37 – 41.
 • 2004: Tác giả “Thực trạng về chẩn đoán và điều trị bệnh đường hô hấp cho trẻ em tại các trạm y tế” – Tạp chí Y học dự phòng: Tập XIV số 6 (71) 2004- Chuyên đề, tr. 32 – 36.
 • 2004: Đồng tác giả “Nhận dạng các yếu tố nguy cơ gây xuất huyết não – màng não ở trẻ em dưới 3 tháng tuổi” – Kỷ yếu công trình NCKH trường CĐYT Nam Định, NXB Y học, tr.149 – 152.
 • 1998: Đồng tác giả “Nhận dạng các yếu tố nguy cơ gây xuất huyết não – màng não ở trẻ em dưới 3 tháng tuổi” – Kỷ yếu công trình NCKH trường CĐYT Nam Định, NXB Y học, tr.149 – 152.
 • 1990: Tác giả “Biến đổi chức năng lọc của cầu thận ở trẻ em bị các bệnh cầu tận” – Kỷ yếu công trình NCKH trường CĐYT Nam Định, NXB Y học, tr.108 – 112.
 • 1990: Tác giả “Sử dụng nồng độ creatinin huyết tương để đánh giá mức lọc cầu thận ở trẻ em bị các bệnh cầu thận có hoặc không có suy thận” – Kỷ yếu công trình Đại học Y Hà Nội
 • 1990: Tác giả “Thăm dò chức năng lọc của cầu thận trong các bệnh VCT ở trẻ em bằng phương pháp xác định độ thanh thải creatinin nội sinh” – Kỷ yếu công trình Đại học Y Hà Nội.

Các đề tài/đề án, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

 • 2006– 2009: Đánh giá thực trạng năng lực của Điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện của Việt Nam.
 • 2004 – 2005: Thực trạng về chẩn đoán và điều trị bệnh đường tiêu hoá cho trẻ em tại các TYT
 • 2004 – 2005: Thực trạng về chẩn đoán và điều trị cho trẻ em bị các bệnh không nhiễm khuẩn tại các trạm y tế
 • Thực trạng về sử dụng kháng sinh trong điều trị bệnh cho trẻ em tại các TYT thuộc 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình2003 – 2004
 • 2003 – 2004: Thực trạng về chẩn đoán và điều trị bệnh đường hô hấp cho trẻ em tại các trạm y tế
 • 2002 – 2004: Đánh giá kỹ năng ra quyết định về chẩn đoán và điều trị̣ cho trẻ em tại các trạm y tế thuộc 2 tỉnh Thái Bình, Nam Định năm 2004
 • 1989 – 1990: Hệ số K trong công thức xác định mức lọc cầu thận ở trẻ em thông qua creatinin máu
 • 1988 – 1990: Thăm dò chức năng lọc của cầu thận trong các bệnh viêm cầu thận ở trẻ em bằng phương pháp xác định độ thanh thải creatinin nội sinh
 • 1979 – 1980: Đánh giá thể lực trẻ em từ 1 tháng đến 15 tuổi tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng năm 1979-1980.

Tài liệu dạy học, lượng giá, tham khảo:

 • Chủ biên sách “Chăm sóc sức khoẻ trẻ em” (tái bản), 2015, NXB Giáo dục VN.
 • Chủ biên sách “Điều dưỡng nhi khoa” (tái bản), 2015, NXB Y học.
 • Chủ biên “Câu hỏi lượng giá chăm sóc sức khoẻ trẻ em”, 2014, NXB Giáo dục VN.
 • Chủ biên “Chăm sóc sức khoẻ trẻ em”, 2012, NXB Giáo dục VN.
 • Tác giả “Phòng ngừa và CS người nhiễm HIV/AIDS”, 2011, NXB Y học.
 • Chủ biên “Câu hỏi tự lượng giá Điều dưỡng nhi khoa”, 2009, NXB Giáo dục VN.
 • Chủ biên “Điều dưỡng nhi khoa”, 2006, NXB Y học.
 • Cộng sự “Chẩn đoán và điều trị theo sơ đồ diễn tiến”, 1990, NXB Y học.