GS. TS. Võ Xuân Minh

 • GS. TSTrưởng khoa dược

Trưởng khoa Dược, Đại học Thành Tây

Quá trình đào tạo:

 • 2006: Giáo sư.
 • 2002: Phó Giáo sư.
 • 1992: Phó Tiến sĩ trong nước.
 • 1975 – 1978: Học Tiến tu sinh tại Trung Quốc.
 • 1965 – 1970: Học ĐH Dược Hà Nội.

Quá trình công tác:

 • 2014 – nay: Trưởng Khoa Dược, Đại học Thành Tây, Phó chủ tịch HĐCDGS ngành Dược.
 • 2010: Nghỉ hưu, Ủy viên thường trực kiêm Trưởng ban Bào chế Hội đồng Dược điển VN.
 • 2009 – 2014: Ủy viên Hội đồng chức danh GS nhà nước, Chủ tịch HĐCDGS ngành Dược.
 • 2008 – 2012: Ủy viên Hội đồng khoa học Bộ Y tế.
 • 1999 – 2007: Phó Hiệu trưởng ĐH Dược Hà Nội.
 • 1997 – 2008: Trưởng Bộ môn Bào chế, ĐH Dược Hà Nội.
 • 1995 – 1997: Phụ trách Bộ môn Bào chế, ĐH Dược Hà Nội.
 • 1992 – 1995: Phó trưởng Bộ môn Bào chế, ĐH Dược Hà Nội.
 • 1978 – 1990: Giảng viên Bộ môn Bào chế, ĐH Dược Hà Nội.
 • 1970 – 1975: Giảng viên Bộ môn Bào chế, ĐH Dược Hà Nội.

Một số kết quả hoạt động đào tạo -NCKH:

 • Hướng dẫn 15 luận án TS; 27 luận văn ThS và 76 khóa luận DSĐH.
 • Chủ trì 2 đề tài nhánh cấp nhà nước và 5 đề tài cấp bộ.
 • Chủ biên và tham gia biên soạn 17 giaó trình và TLTK phục vụ đào tạo trong và sau ĐH (14 giáo trình in ở NXB Y Học và 3 in ở trường ĐH Dược Hà Nội).
 • Công bố gần 90 bài báo khoa học.

Một số công trình nghiên cứu:

 • 2010 – 2012: Đề tài nghiên cứu cấp bộ Nghiên cứu bào chế và đánh giá SKD nang diltiazem GPKD.
 • 2000 – 2002: Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bào chế và đánh giá TĐSH viên nang theophylin TDKD (đề tài nhánh).
 • 2000 – 2002: Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bào chế và đánh giá TĐSH viên nén nifedipin TDKD (đề tài nhánh).
 • 2000 – 2002: Đề tài nghiên cứu cấp bộ Nghiên cứu triển khai  SX và thử nghiệm lâm sàng viên nén theophylin TDKD.
 •  1998 – 2000: Đề tài nghiên cứu cấp bộ Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng thuốc TDKD chứa theophylin và nifedipin.
 • 1996 – 1998: Đề tài nghiên cứu cấp bộ Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng thuốc tác dụng kéo dài (TDKD) chứa theophylin, nifedipin và diclofenac.
 • 1994 – 1996: Đề tài nghiên cứu cấp bộ Nghiên cứu biện pháp đảm bảo chất lượng sinh dược học của một số dạng thuốc.