02 Oct 2017

Nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm ISR ra mắt sách về giáo dục đại học

Cuối tháng 9 vừa qua, cuốn sách Hiểu về Quốc tế hoá giáo dục đại học: Phân tích từ những ấn phẩm toàn cầu quan trọng (Understanding higher education internationalization: Insights from key global publications ) đã ra mắt và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng nghiên cứu khoa học cũng như giới chuyên môn quốc tế. Hai trong số 83 bài viết của cuốn sách này là tác phẩm của ông Phạm Hùng Hiệp – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR) Trường Đại học Thành Tây.

Hiểu vềQuốc tế hóa giáo dục đại học: Phân tích những ấn phẩm toàn cầu quan trọng (Understanding higher education internationalization: Insights from key global publications là cuốn mới nhất trong series sách Global Perspectives on Higher Education (Những viễn cảnh toàn cầu về giáo dục đại học), nằm trong chương trình hợp tác giữa  Tạp chí Giáo dục đại học Quốc tế thuộc Đại học Boston College (Mỹ)  và  Tạp chí Thông tin Giáo dục toàn cầu thuộc Đại học World News (Anh Quốc).

Ông Phạm Hùng Hiệp được biết đến là tác giả của nhiều đầu sách và bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín

Ông Phạm Hùng Hiệp được biết đến là tác giả của nhiều đầu sách và bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín. 

Cuốn sách là tuyển tập 83 bài viết tiêu biểu về các thực trạng, thách thức và xu hướng của giáo dục đại học quốc tế trong giai đoạn 5 năm 2011-2016. Tác phẩm là sự hợp tác nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Giáo dục đại học quốc tế (ĐH Boston College) như GS. P. Altbach, GS. Hans de wit, Georgiana Mihut.

Hai trong số 83 bài viết của cuốn sách này là tác phẩm của ông Phạm Hùng Hiệp – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR) của Đại học Thành Tây. Ông cũng là tác giả Việt duy nhất được lựa chọn trong số hơn 10 tác giả Việt Nam viết cho hai tạp chí trên trong 5 năm qua.

Tác phẩm là sự hợp tác nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Giáo dục đại học quốc tế (ĐH Boston College).

Tác phẩm là sự hợp tác nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu tại Trung tâm Giáo dục đại học quốc tế (ĐH Boston College).

Xoay quanh những vấn đề liên quan về giáo dục đại học, hai bài viết của ông Phạm Hùng Hiệp tập trụng vào hai nội dung chính gồm: phân tích về khó khăn của Việt Nam trong việc tuyển sinh sinh viên quốc tế và các thách thức của Việt Nam trong việc xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế thông qua các chương trình hợp tác với các nước đang phát triển.

Được biết, bên cạnh hướng nghiên cứu chủ đạo là Năng suất nghiên cứu khoa học, Trung tâm ISR – Đại học Thành Tây còn đang tiến hành nhiều nghiên cứu khác như:  Giáo dục đại học, Y tế cộng đồng …. Cuốn sách mới ra đời này có thể xem là sản phẩm đầu tiên của nhóm nghiên cứu về giáo dục đại học mà tác giả Phạm Hùng Hiệp là một thành viên.

Ông Phạm Hùng Hiệp là nghiên cứu sinh tại Chinese Culture University (Đài Loan),  chuyên gia 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học trong các vai trò như nghiên cứu, giảng dạy, quản trị và tư vấn. Ông cũng là tác giả của 6 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín, đồng tác giả của 2 cuốn sách về giáo dục đại học Việt Nam do Springer ấn hành năm 2018. Hiện ông là Phó Giám Đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR) – Đại học Thành Tây.

Leave a Reply