CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sự phát triển của nền kinh tế nước nhà đã và đang khiến các doanh nghiệp gia tăng cả về số lượng lẫn quy mô phát triển. Điều này dẫn đến nhu cầu ngày càng cao về nhân lực nói chung và nhân lực quản trị văn phòng nói riêng. Thực tế, trên các trang tuyển dụng hiện nay, có rất nhiều thông tin tuyển dụng liên quan lĩnh vực hành chính – văn phòng, trong đó hơn 50% doanh nghiệp yêu cầu nhân sự hành chính- văn phòng có trình độ đại học.

Chương trình đào tạo Cử nhân chuyên ngành Quản trị văn phòng của Đại học Phenikaa cung cấp một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về quản trị văn phòng, giúp sinh viên có thể biết áp dụng một cách hiệu quả các nghiệp vụ, kỹ năng quản trị này vào công việc.

Chương trình đào được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế với các phương pháp phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning).

Bên cạnh những hiểu biết cơ bản về khoa học quản trị, chương trình đào tạo tập trung vào việc trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị bao gồm: quản lý cơ sở vật chất; nghiệp vụ thư ký, lễ tân, văn thư, lưu trữ, đánh giá hoạt động văn phòng, tổng hợp, tham mưu cho các cấp quản lý; quản trị hệ thống thông tin, nhân sự…

Sinh viên tại khoa cũng sẽ được đào tạo các kỹ năng mềm thiết yếu như: giao tiếp, thuyết trình, thu thập xử lý thông tin, kiểm soát và giải quyết xung đột, tổ chức hội họp, sự kiện… đảm bảo cho người học có khả năng thích ứng với công việc và môi trường làm việc luôn biến động trong các văn phòng hiện nay.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Quản trị văn phòng

Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ:

  • Hiểu được kiến thức và kỹ năng quản trị cơ bản và biết cách áp dụng hiệu quả những kiến thức này vào công tác quản trị văn phòng;
  • Được trang bị những kỹ năng mềm thiết yếu và quan trọng, là tiền đề cho thành công của các em sau này;
  • Được trang bị tư duy chiến lược, và có đủ năng lực để phát triển thành các nhà quản trị cấp cao hoặc tham gia các khóa đào tạo cao học trong và ngoài nước.
photo
Ngành Quản trị văn phòng

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng, sinh viên có thể làm việc trong nhiều vị trí, lĩnh vực:

  • Thư ký hoặc trợ lý giám đốc;
  • Thư ký văn phòng hoặc nhân viên hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ… tại văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, các chương trình, dự án;
  • Cán bộ quản lý phụ trách các bộ phận nhân sự, văn phòng, quản lý dự án tại tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, các chương trình, dự án ở Trung ương và địa phương;
  • Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng hay đại học…