CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày nay, quản trị nhân lực (hay còn gọi là quản trị nhân sự) không chỉ gói gọn trong việc tính lương, phúc lợi hay tuyển dụng, đào tạo; mà còn là việc “săn đầu người”, “đãi cát tìm người tài” và cao hơn là hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Người làm nghề nhân sự vì vậy phải am hiểu đặc thù và tính chất công việc thuộc các phòng ban khác của công ty để có những giải pháp, quyết sách phù hợp trong công việc.

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị nhân lực của Đại học Phenikaa được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên cọ xát và giải quyết các tình huống thực tế liên quan Quản trị nhân lực.

Chương trình chuẩn bị nền tảng kiến thức giúp sinh viên có thể trở thành những nhà quản lý tiềm năng với khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề quản trị nhân lực phức tạp; xây dựng và triển khai các chính sách nhằm tạo ra môi trường làm việc mang lại hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp/ tổ chức.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành luật kinh tế

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về chức năng quản trị truyền thống, các lý thuyết và thực tiễn về quản trị đương đại;
  • Cung cấp các kiến thức chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực như: thực hiện chế độ và tiền lương, bố trí nhân viên trong tổ chức, quản trị và đánh giá công việc, và xây dựng chính sách đào tạo và phát triển nhân sự…
  • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng giải quyết vấn đề và công cụ cần thiết để bắt đầu sự nghiệp và có cơ hội thăng tiến trở thành các nhà quản lý trong quản trị nguồn nhân lực nói riêng và quản trị kinh doanh nói chung trong tương lai…
photo
Ngành luật kinh tế

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên ngành Quản trị nhân lực có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như:

  • Chuyên viên tuyển dụng
  • Chuyên viên chính sách – tiền lương
  • Chuyên viên đào tạo
  • Chuyên viên phát triển nguồn nhân lực…