CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành quản lý đất đai là ngành làm về công tác đo đạc, vẽ, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, vị trí… giúp các cơ quan chức năng có thể quản lý được đất đai, từ đó đưa ra được các hướng khai thác sử dụng hợp lý, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội… Ở khía cạnh dân sinh, ngành quản lý đất đai có chức năng lập hồ sơ địa chính phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân….

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản lý đất đai được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning), Kiến tập, thực tập… nhằm giúp sinh viên thực hành và giải quyết vấn đề thực tế của lĩnh vực quản lý đất đai.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Quản lý đất đai

Mục tiêu đào tạo

 Đào tạo sinh viên có kiến thức nền tảng và chuyên sâu vững chắc về ngành quản lý đất đai. Sinh viên theo học sẽ được:

  • Trang bị các phương pháp, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho công việc như: đo đạc, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá hiện trạng vị trí, chất lượng bản đồ địa chính, bản đồ địa hình… để thực hiện tốt công việc của mình;
  • Phát triển tư duy hệ thống ;
  • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và tư duy hệ thống, tinh thần học hỏi suốt đời và nuôi dưỡng đam mê nghề nghiệp cho sinh viên…
photo
Ngành Quản lý đất đai

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai có thể làm việc tại các vị trí như sau:

  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý đất đai từ TƯ đến địa phương; 
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại các cơ quan chuyên ngành như: Cục quản lý đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất, Viện nghiên cứu địa chính…
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại các công ty bất động sản, môi giới, định giá, công ty bản đồ, trắc địa, quy hoạch…