CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp đào tạo 03 chuyên ngành: Lâm sinh, Chế biến lâm sản, Cây xanh đô thị và thiết kế cảnh quan. Sinh viên tốt nghiệp ngành được cấp bằng Kỹ sư.

Chương trình đào tạo ngành Lâm nghiệp được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp hiện nay. Ngoài ra, chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning) nhằm giúp sinh viên thực hành và giải quyết vấn đề thực tế của ngành Lâm nghiệp.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Lâm nghiệp

Mục tiêu đào tạo

Chương trình giúp sinh viên biết:

  • Điều tra, phân tích, đánh giá tốt hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, rừng, môi trường và cảnh quan đô thị;
  • Nắm vững kiến thức, kỹ năng thiết kế, giám sát, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng, phát triển rừng và cảnh quan đô thị, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp;
  • Xây dựng tổ chức thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, phương án sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp;
  • Nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở địa phương.
photo
Ngành Lâm nghiệp

Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp Lâm nghiệp có thể làm:

  • Cán bộ kiểm lâm, công an môi trường;
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại các cơ quan thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên và môi trường từ TW đến địa phương, các khu bảo tồn, Vườn Quốc gia…
  • Cán bộ nghiên cứu, đào tạo và chuyên gia tư vấn trong các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên môi trường, chống biến đổi khí hậu… 
  • Giảng dạy các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học có các môn học đào tạo về nông lâm nghiệp…

Ngành lâm nghiệp có thị trường rất rộng lớn, và thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng chuyên gia. Lương chuyên gia của ngành rất cao, tối thiểu là 1,500 USD/ tháng. Vì vậy đây là ngành đào tạo hấp dẫn dành cho các bạn trẻ có đam mê.