CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô đào tạo kỹ sư có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành, cũng như có khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên môn.

Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, cụ thể: có khả năng nghiên cứu lý thuyết, tính toán và thiết kế về động cơ đốt trong, ô tô, các kiến thức về công nghệ ô tô, khai thác, bảo dưỡng, kiểm định, sửa chữa và tổ chức vận tải ô tô, cũng như các kiến thức về kinh tế, quản trị doanh nghiệp để có đủ khả năng tham gia công tác đáp ứng yêu cầu thực tế.

Có đầy đủ các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết để có thể làm việc trong môi trường hiện đại đa ngành và đa văn hóa.

Có các kiến thức khoa học xã hội, kinh tế, chính trị và con người để có thể hội nhập làm việc, cống hiến cho sự phát triển bền vững cộng đồng và xã hội.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
Ngành Kỹ thuật Ô tô

Mục tiêu đào tạo

Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng – an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ giáo dục đại học phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

 • Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật cơ khí chế tạo máy chung
 • Có kiến thức lý thuyết cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phương pháp chung thiết kế các hệ thống của ô tô
 • Có kiến thức chuyên môn để kiểm tra tính năng làm việc, độ bền của các hệ thống cơ khí của ô tô;
 • Có kiến thức chuyên sâu trong việc vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, chẩn đoán hư hỏng các hệ thống của ô tô
 • Có kiến thức về kỹ thuật điện tử, vi xử lý để sử dụng, vẽ các sơ đồ mạch điện, trình bày nguyên lý hoạt động, kỹ thuật vận hành, kiểm tra các hệ thống điện và điều khiển điện tử trên ô tô, các hệ thống cơ điện tử ô tô
 • Có kiến thức nền tảng về khai thác, sử dụng các hệ thống trên ô tô để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.
 • Có kiến thức ngoại ngữ theo tiêu chuẩn ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và đào tạo.
 • Có kiến thức ngoại ngữ về chuyên ngành để đọc dịch tài liệu tham khảo bằng Tiếng Anh thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô
 • Có kiến thức tin học văn phòng, tin học đại cương đạt chuẩn kiến thức của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm về CAD, Solid Work, các phần mềm tính toán MATLAB, LABVIEW, C++ phục vụ cho tính toán trong lĩnh vực ôtô.
Ngành Kỹ thuật Ô tô

Triển vọng nghề nghiệp

 • Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ ô tô có thể tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến  lĩnh công nghiệ ô tô: quản lý chuyên môn ở phân xưởng lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô; kỹ thuật viên; tư vấn khách hàng.
 • Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các sở sản xuất phụ tùng, chi tiết của ô tô.
 • Làm việc ở các cơ quan quản lý, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô.
 • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ kỹ thuật ô tô ở các Viện nghiên cứu, các trung  tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
 • Giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
 • Quản lý điều hành các xưởng bảo dưỡng sửa chữa ô tô.