CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Cơ điện tử, trang bị cho sinh viên các kiến thức phát triển toàn diện; có khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội với phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phù hợp với môi trường làm việc năng động và xu thế hội nhập cao.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Mục tiêu đào tạo

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

+ Đào tạo Kỹ sư Cơ điện tử đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cao, có khả năng làm chủ các hệ thống Cơ điện tử phục vụ nhu cầu sản xuất và dịch vụ của đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

+ Đào tạo Kỹ sư Cơ điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên ngành rộng; có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản; có khả năng làm việc trong môi trường công nghiệp để vận hành, bảo dưỡng và bảo trì các hệ thống Cơ điện tử; có trách nhiệm nghề nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2. Mục tiêu cụ thể: kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí làm việc sau tốt nghiệp, trình độ Ngoại ngữ, Tin học, …

            + Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành Cơ khí chế tạo máy

            + Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

            + Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

            + Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống cơ khí phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

            + Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử có thể làm việc tại các vị trí cụ thể như:

Lĩnh vực các cơ quan nhà nước: Kỹ sư, kỹ thuật viên tại các sở khoa học công nghệ, sở công thương, trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trung tâm kỹ thuật và ứng dụng công nghệ, trung tâm khuyến công & tư vấn phát triển công nghiệp.

Lĩnh vực các doanh nghiệp: Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật các công ty tư vấn – thiết kế, công ty xây lắp, công ty tư vấn – giám sát các công trình liên quan đến hệ thống cơ điện tử, cơ khí tự động, công nghệ tự động hóa, công nghệ Robot.

Lĩnh vực các nhà máy sản xuất: Các xí nghiệp công nghiệp, các nhà máy có dây chuyền sản xuất tự động, các công ty thiết kế chip bán dẫn,… với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành.

Lĩnh vực giáo dục – nghiên cứu khoa học: Giảng viên các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Các cơ sở, trung tâm đào tạo nghề, nghiên cứu viên các viện/trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực cơ điện tử, cơ khí, tự động.