CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình cử nhân Khoa học máy tính của Đại học Phenikaa cung cấp một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc về công nghệ thông tin giúp sinh viên có thể bứt phá trong sự nghiệp tương lai. Sinh viên của khoa sẽ có được những kỹ năng cần thiết để giải quyết thách thức kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ thông tin, đồng thời có thể tạo ra những xu hướng mới trong ngành công nghệ.

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế với các phương pháp phương pháp học tập chủ động: Học tập qua dự án (Project Based learning) và Học tập qua vấn đề (Problem based learning).

Chương trình tập trung vào việc chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng liên quan đến việc lựa chọn, sáng tạo, ứng dụng, tích hợp và quản lý công nghệ bằng cách áp dụng các lý thuyết đã học vào môi trường làm việc thực tiễn, thông qua các dự án thực tế có sự tham gia của doanh nghiệp.

Sinh viên sẽ nắm bắt được các phương pháp phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng công nghệ và hỗ trợ người dùng, lập trình mạng và hệ thống truyền thông, website, quản lý dự án, nắm vững các khái niệm kinh doanh và truyền thông kỹ thuật… Sinh viên của khoa cũng sẽ được chú trọng đào tạo về thiết kế, phát triển và kiểm định sản phẩm phần mềm cũng như hỗ trợ, khắc phục các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực và tổ chức khác nhau.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
Ngành Công nghệ thông tin

Mục tiêu đào tạo

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ:

 • Hiểu được lý thuyết và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau để giải quyết vấn đề;
 • Hình thành và phát triển các kỹ năng kỹ thuật trong lập trình và công nghệ xử lý sự cố;
 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng về phân tích và thiết kế hệ thống, thiết kế và quản lý mạng, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển, hệ điều hành, phát triển phần mềm ứng dụng web và an ninh CNTT;
 • Đề xuất, lựa chọn, và dịch vụ phần mềm / phần cứng hệ thống đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin duy nhất của một tổ chức;
 • Làm việc độc lập và hợp tác để đạt được mục tiêu công nghệ của tổ chức.
Ngành Công nghệ thông tin

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực như điều hành mạng lưới thông tin, lập trình và các mảng dịch vụ kỹ thuật với các vị trí:

 • Chuyên viên Phát triển Ứng dụng;
 •  Kỹ sư Điện toán đám mây;
 •  Kỹ sư Phần mềm;
 • Kỹ sư Phát triển web;
 •  Chuyên viên Phát triển Game và Ứng dụng;
 • Kỹ sư Lập trình và Thiết kế Giao diện người dùng;
 •  Chuyên viên phát triển Ứng dụng điện thoại di động.

Trong quá trình làm việc, sinh viên có kỹ năng IT và quản lý tốt có cơ hội thăng tiến ở các vị trí cao hơn như: Kỹ sư cấp cao, Quản lý Dự án, Quản lý Kỹ thuật, Quản lý IT, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Công nghệ…