CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các nước phát triển có tốc độ già hóa dân số nhanh dẫn đến nhu cầu chăm sóc người già ngày càng tăng lên; trong khi đó, nhân viên chăm sóc lại giảm đi. Nắm bắt được nhu cầu đó, những năm gần đây, thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam đang chú trọng vào việc xuất khẩu lao động điều dưỡng chất lượng cao, có tay nghề trình độ đại học, cao đẳng, phù hợp với các thị trường có thu nhập cao như: Đức, Nhật Bản, Úc… Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng muốn hội nhập thì Việt Nam cần nâng tầm vị thế cho nghề điều dưỡng. Theo đó, chương trình đào tạo phải được chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng bởi điểm yếu chung của điều dưỡng Việt Nam hiện nay là trình độ ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khả năng làm việc nhóm… 

Chương trình đào tạo Cao đẳng điều dưỡng lão khoa của Đại học Phenikaa được thiết kế dựa trên triết lý đào tạo CDIO hướng đến đáp ứng chuẩn đầu ra của doanh nghiệp trên thực tế. Ngoài ra, Chương trình còn áp dụng các phương pháp học tập chủ động lấy sinh viên là trung tâm: Học tập qua dự án (Project Based learning), Kiến tập, Thực tập tại bệnh viện quốc tế nhằm giúp sinh viên tăng cường thực hành và giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng lão khoa tại Đại học Phenikaa đạt yêu cầu sẽ được đảm bảo việc làm tại Nhật Bản.

ĐẠI HỌC THỜI ĐẠI MỚI

CHUẨN MỰC GIÁO DỤC MỚI
photo
Ngành Cao đẳng Điều dưỡng lão khoa

Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp sinh viên các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành trong bối cảnh quốc tế hoá của nghề điều dưỡng;
  • Trang bị cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường quốc tế;
  • Đào tạo sinh viên có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ: Anh/Nhật/Đức.
  • Hình thành đạo đức nghề nghiệp, và am hiểu về các quy định,  luật pháp liên quan nghề điều dưỡng trong các thị trường quốc tế.
photo
Ngành Cao đẳng Điều dưỡng lão khoa

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng Điều dưỡng lão khoa, sinh viên có thể:

  • Làm việc tại các trung tâm y tế, các bệnh viện có yếu tố nước ngoài;
  • Xuất khẩu lao động để làm nghề điều dưỡng tại các thị trường nước ngoài;
  • Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng lão khoa đạt yêu cầu được đảm bảo việc làm tại Nhật Bản, đồng thời sẽ được nhà trường hỗ trợ 24,000,000 đồng/sinh viên khi có visa đi Nhật Bản làm việc.