03 May 2018

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 3 NĂM 2018

Ngày 17/04/2018, Trường Đại học Thành Tây đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 năm 2018 cho 06 học viên cao học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ đợt 3 của Trường Đại học Thành Tây được thành lập gồm các Tiến sĩ – Chuyên gia đầu ngành có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong việc thẩm định: TS. Trần Việt Hùng; TS. Phạm Thị Lý; TS. Phạm Xuân Tiến; TS. Nguyễn Thị Chiến; TS. Bùi Anh Thi.

Các đề tài được trình bày trong Lễ bảo vệ luận văn như: Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực dịch vụ y tế trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro theo mô hình ba lớp bảo vệ cho các Doanh nghiệp kinh doanh BĐS; Quản trị vốn lưu động tại doanh nghiệp điêu khắc đá tại Công ty TNHH MTV điêu khắc đá Mạnh Hiếu; Quản lý nhà nước đối với việc xác định giá trị hàng nhập khẩu tại cục Hải quan thành phố Hà Nội…được Hội đồng chấm luận văn nhận định là có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có tính sáng tạo cao, trình bày khoa học, mang ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn.  Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất ra các giải pháp ưu việt cho các vấn đề của đề tài đưa ra.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các luận văn tốt nghiệp của học viên đều được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện./.

 

Leave a Reply