03 Oct 2017

Trường Đại học Thành Tây tổ chức Hội thảo “Nét đẹp ánh sáng và hy vọng”

Ngày 7/10/2017, tại Khách sạn Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội liên ngành (ISR) trực thuộc Trường Đại học Thành Tây – Đại học thời đại mới sẽ tổ chức Hội thảo “Nét đẹp ánh sáng và hy vọng” – Dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam: Một số kết quả bước đầu.

Dự án Mạng lưới các nhà khoa học xã hội Việt Nam (Network of Vietnamese Social Scientists – NVSS) là một sáng kiến nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội liên ngành (ISR) và Văn phòng Vuong & Associates phối hợp tiến hành từ tháng 2/2017 đến nay.

Mục tiêu của NVSS là xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích về sản lượng/năng suất cũng như tính chất của cá nhân, nhóm nghiên cứu người Việt thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

Dựa trên dữ liệu Scopus, NVSS đã tổ chức thông tin cá nhân, sản lượng và năng suất của hơn 400 nhà khoa học người Việt trong và ngoài nước trong giai đoạn 2008 đến nay. Nhóm nghiên cứu NVSS đã phân tích các nội dung trọng điểm trên hai phương diện: cá nhân và nhóm, với dữ liệu mặt cắt và lưới. Đến nay, sau 8 tháng miệt mài và nghiêm túc triển khai, NVSS đã dần công bố 04 nhóm kết quả trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo (trong danh mục Hội đồng chức danh GS nhà nước công nhận và tính điểm), European Science Editing (Scopus), F1000Research (Scopus) và Publications (Scopus/Web of Science ESCI).

Thông tin về chương trình:

  • Thời gian: 9.00-12.00 ngày thứ bảy, 07/10/2017
  • Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khách sạn Hà Nội, D8, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng kính báo.

Leave a Reply