HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: TS. Hồ Xuân Năng

Phó CT HĐQT: TS. Đặng Thế Tháp

Phó CT HĐQT: ThS. Phạm Chí Sơn

 

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

Hiệu trưởng: PGS.TS Ngô Văn Hiền

 

                                     

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin        Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Thị Thu Hương

 

 

LÃNH ĐẠO CÁC KHOA TRỰC THUỘC 

                                                                                   

ThS. Trần Văn Trọng        ThS.BSCKII Đinh Ngọc Đệ      GS.TS Võ Xuân Minh     PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền   TS. Phạm Thị Lánh

       Khoa Ngoại ngữ và KHCB                             Khoa Điều dưỡng                                                       Khoa Dược                                                                                 Khoa Kinh tế                                             Khoa KH&CN

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN

                                                          

      ThS. Bùi Minh Hảo          ThS. Phạm Chí Sơn        Nguyễn Thị Phương Anh          PGS.TS Trần Thị Thu Hương

           Phòng Đào tạo & QLSV            Phòng TC-HC-QT                                 Phòng Kế toán                         Phòng Tuyển sinh – Truyền thông