27 Jun 2018

Cơ cấu tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Hồ Xuân Năng Chủ tịch HĐQT

TS. Đặng Thế Tháp Phó CT HĐQT

ThS. Phạm Chí Sơn Phó CT HĐQT

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng: PGS.TS Ngô Văn Hiền

                                     

Phó Hiệu trưởng: TS. Đặng Xuân Tin                  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Thị Thu Hương

 

LÃNH ĐẠO CÁC KHOA TRỰC THUỘC 

                                                                      

ThS. Trần Văn Trọng    ThS.BSCKII Đinh Ngọc Đệ        GS,TS Võ Xuân Minh     PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền   TS. Phạm Thị Lánh

Khoa Ngoại ngữ và KHCB     Khoa Điều dưỡng                          Khoa Dược                            Khoa Kinh tế                                   Khoa KH&CN

  LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN

                                                                                               

ThS. Bùi Minh Hảo                                      ThS. Phạm Chí Sơn                                     Nguyễn Thị Phương Anh

Leave a Reply