22 Aug 2017

Ngắn gọn về CDIO

CDIO là gì? CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết...

Xem thêm