Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Cập nhật ngày: 22/08/2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - ­­Hạnh phúc
Số : 46/TB-ĐHTT

                                                       Hà Nội, ngày 15 tháng  07 năm 2016

            THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016

Căn cứ Luật giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Thành Tây
 Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Thông tư số 15 và 16/ VBHN - BGDĐT ngày 8/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục cấp IV
Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
 Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2016 như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

TT Chuyên ngành Mã số Ghi chú
1 Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  60580208  
2 Quản trị kinh doanh.     60340102  

2. Địa điểm, thời gian và hình thức đào tạo

            + Địa điểm: Trường Đại học Thành Tây

            + Thời gian đào tạo:

                        - Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: 1 năm rưỡi

                        - Quản trị kinh doanh: 2 năm
            + Hình thức đào tạo: Chính quy

3. Hình thức tuyển sinh  

      3.1. Xét tuyển: áp dụng với thí sinh là người nước ngoài, thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ  ban hành tại Thông tư  số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014.

      3.2.Thi tuyển áp dụng với thí sinh là người Việt Nam.

3.3. Các môn thi:
*  Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Môn cơ bản: Toán kinh tế
- Môn cơ sở ngành: Kinh tế học
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (Tiếng Anh B).
* Đối với chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
- Môn cơ bản: Toán cao cấp
- Môn cơ sở ngành: Sức bền vật liệu
- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh B).  
4. Đối tượng và điều kiện dự thi
Đối tượng dự thi là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng được điều kiện sau: 
4.1. Thí sinh có bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận là “bằng đại học” do Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
4.2. Về thâm niên công tác chuyên môn:
            a) Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và ngành học đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học
b) Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 12 tháng làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học.
4.3. Hồ sơ dự thi:
- Đơn dự thi cao học
      - Sơ yếu lý lịch
      - Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học (đã công chứng)
      - Bản sao Bảng điểm đại học (đã công chứng)
      - Giấy chứng nhận sức khỏe
      - Các giấy tờ pháp lý về Đối tượng ưu tiên và thâm niên công tác nếu có
      - 03 ảnh 3x4cm.
      Thí sinh mua hồ sơ dự thi trực tiếp tại Trường Đại học Thành Tây.
4.4. Nộp hồ sơ và đóng lệ phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Trường Đại học Thành Tây
5. Điều kiện văn bằng, đối tượng và chính sách ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ xem Phụ lục kèm theo.
6. Kế hoạch tuyển sinh
6.1. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ tuyển sinh và đăng ký học bổ sung vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ Thứ hai đến Thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:
- Phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ: từ  15/08/2016 đến hết ngày 14/09/2016
- Học bổ sung kiến thức: từ  15/9/2016 đến 15/10/2016
- Ôn tập kiến thức: Từ 16/10/2016 đến 30/10/2016
Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành.
6.2. Thời gian thi
- Dự kiến thi vào các ngày 05&06/11/2016 tại Trường Đại học Thành Tây.
6.3. Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học
    - Công bố kết quả tuyển sinh: Chậm nhất sau 01 tháng kể từ ngày thi.
    - Nhập học và khai giảng: Dự kiến ngày (10-11)/12/2016
Ghi chú: Trường Đại học Thành Tây không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường http://www.thanhtay.edu.vn  trước ngày thi 15 ngày. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại phòng Quản lí đào tạo sau đại học và NCKH vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ: 19/10/2016
Chương trình học bổ sung kiến thức trình độ đại học của từng chuyên ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường Đại học Thành Tây.
Điện thoại liên lạc:
Phòng QLĐT sau đại học & NCKH:  (04) 6656.9108
Khoa Công trình: (04) 66569110
Khoa Quản trị kinh doanh: 0936138681
Khoa Tài chính - Ngân hàng: (04) 66569104.
 

                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                                    đã ký
 
 
                                                                                                                                        TS. Đặng Xuân Tin