Thông báo tổ chức hội thảo khoa học
Cập nhật ngày: 10/03/2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI
                                           
 
    TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
   NHÂN KỶ NIỆM 105 NĂM BÁC HỒ ĐI TÌM  ĐƯỜNG CỨU NƯỚC
   VÀ 85 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH.
 
       Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, Khoa Khoa học xã hội kết hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường triển khai nội dung kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và kỷ niệm 105 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2016) do Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội phát động bằng việc tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học cấp Khoa với chủ đề: “Thanh niên Đại học Thành Tây học tập, rèn luyện làm theo lời Bác”.
 
  1. Nội dung:
  • Phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 85 năm, nâng cao niềm tự hào về Đoàn, nguyện sống, học tập, làm việc để kế tục truyền thống cách mạng của Đoàn, luôn là đội hậu bị tin cậy của Đảng.
  • Đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực.
 
  1. Hình thức:
  • Các giảng viên của khoa Khoa học xã hội và một số cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các chi đoàn thanh niên của Đoàn toàn trường viết bài, tham gia hội thảo để làm bật các nội dung trên.
  • Khoa tổ chức hội thảo để các tác giả trình bày nội dung bài viết, làm sâu sắc ý nghĩa của chủ đề nêu trên.
 
  1. Thời gian:
  • Từ 1/1/2016-15/2/2016: Chuẩn bị nội dung, xây dựng bản Đăng ký cho cuộc Hội thảo
  • Từ 16/2/2016 đến 15/3/2016: Các cá nhân viết bài tham gia Hội thảo.
  • Dự kiến Thứ 4 ngày 24/3/2016 tổ chức Hội thảo.
 
       Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường Đại học Thành Tây. Kính mong Ban giám hiệu nhà trường, Phòng quản lý sau đại học và nghiên cứu khoa học của trường tạo điều kiện để khoa Khoa học xã hội tổ chức thành công cuộc hội thảo. Mong có nhiều cán bộ, đoàn viên trong Đoàn trường viết bài và tham gia Hội thảo.
 
                                                  Trưởng khoa
 
                                          TS. Nguyễn Nghĩa Vụ