Thông báo tuyển dụng nhân sự ngành Điều dưỡng
Cập nhật ngày: 03/12/2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                  Số: 80/TB-ĐHTT Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2015
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Trường Đại học Thành Tây cần tuyển 6 nhân sự vào vị trí giảng viên cơ hữu cho Khoa Điều dưỡng:
1. Tiêu chuẩn:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch bản thân rõ ràng
- Tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo
- Có bằng Tiến sỹ điều dưỡng, Thạc sỹ điều dưỡng hoặc Điều dưỡng chuyên khoa 1 (ưu tiên các ứng viên là giảng viên các Trường/ khoa Điều dưỡng có thâm niên giảng dạy điều dưỡng lâm sàng).
2. Quyền lợi khi được tuyển dụng:
- Được đóng các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Được hưởng các ưu đãi khác của Khoa Điều dưỡng
- Mức lương khởi điểm là 18.000.000 VNĐ/tháng (Tiến sỹ điều dưỡng) 10.000.000 VNĐ/tháng (Thạc sỹ/Chuyên khoa 1 Điều dưỡng).
3. Thời hạn tuyển dụng:
- Nhận hồ sơ ứng viên từ ngày 1/12/2015 đến hết ngày 29/2/2016.
- Phỏng vấn: dự kiến ngày 5,6/3/2016.
4. Hồ sơ ứng viên:
- Đơn xin việc
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác theo quy định
- Lý lịch khoa học
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ liên quan
Hồ sơ được gửi tới Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây trước ngày 28/2/2016 theo dấu bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây, Đường Lê Văn Lương kéo dài - Phường Yên Nghĩa, Quận Hà đông, Hà nội ĐT: 0466883399 hoặc 0913544177 Email: hin@thanhtay.edu.vn
Nơi nhận:                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Web của Trường (để thực hiện)  
- Hiệu trưởng các P. Hiệu trưởng
 
                                                                                                             (Đã ký)
- Lưu VT, Khoa ĐD.  
                                                                                                     TS. Đinh Ngọc Hiện