Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy ngành Luật kinh tế, Quản trị nhân lực và Quản trị văn phòng
Cập nhật ngày: 30/10/2015
Tháng 10 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường Đại học Thành Tây đào tạo trình độ đại học chính quy các ngành:
1. Luật kinh tế, mã số 52380107 theo Quyết định số 4932/QĐ- BGDĐT ngày 29/10/2015
2. Quản trị văn phòng, mã số 52340406 theo Quyết định số 4117/QĐ- BGDĐT ngày 06/10/2015
3. Quản trị nhân lực, mã số 52340404 theo Quyết định số 4118/QĐ- BGDĐT ngày 06/10/2015
Trường Đại học Thành Tây nhận hồ sơ xét tuyển năm 2015 như sau:
* Đối tượng xét tuyển:
- Đối với học sinh dự thi kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2015: đạt từ điểm sàn trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đối với học sinh không dự thi kỳ thi PTTH Quốc gia hoặc tốt nghiệp từ 2014 trở về trước: xét theo kết quả học tập năm lớp 12 (liên hệ để biết chi tiết)
* Địa chỉ nhận hồ sơ:
   Trường Đại học Thành Tây, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
   Liên hệ: 0904 658 222 (Cô Thảo) 0974. 874 881 (Thầy Sơn).