Thông báo tuyển sinh Cử nhân Quản trị tài chính doanh nghiệp hệ chất lượng cao
Cập nhật ngày: 06/07/2015
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY - CƠ SỞ HÀ NỘI I
Tầng 3, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 04 6282 7681   Fax: 04 6282 7683   W: www.thanhtay.edu.vn   E: info@thanhtay.edu.vn
Để có thông tin tuyển sinh xin hãy gọi số hotline:   0942 974 500

 
 
 
Chương trình tuyển sinh niên khóa 2015-2019 (hệ chính quy tập trung)

CỬ NHÂN
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 
HỆ CHẤT LƯỢNG CAO

 
GIỚI THIỆU
________________________________________________________________________________________________________________

 
Chương trình mang tính thực hành gắn với yêu cầu công việc và trang bị đầy đủ các kỹ năng làm việc cho sinh viên, giúp sinh viên
nâng cao khả năng làm việc trong lĩnh vực tài chính- kế toán thông qua đào tạo theo vị trí công việc cụ thể và theo chuẩn Quốc tế.
 
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
________________________________________________________________________________________________________________

Sau khi học xong chương trình “ Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp”, học viên sẽ có:
 • Bằng cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Có kiến thức đào tạo thực tiễn theo vị trí công việc cụ thể
 • Được trang bị kỹ năng làm việc tài chính - kế toán
 • Giỏi Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Kế toán
 • Đảm bảo việc làm sau đào tạo theo biên bản ghi nhớ ký kết giữa Trường Đại học Thành Tây và các đối tác là các doanh nghiệp và
             các tập đoàn kinh tế.
 ĐẶC THÙ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
________________________________________________________________________________________________________________
 
 • 20% số môn học chuyên ngành tài chính bằng song ngữ Anh - Việt
 • Giảng viên là giáo sư đầu ngành và chuyên gia tài chính thực tiễn
 • Thực hành trên máy vi tính và phần mềm kế toán
 • Học theo đơn đặt hàng của các công ty lớn.
 
Đặc biệt: Đăng ký ngay để được xét tham gia tài trợ từ quỹ học bổng trị giá 3 tỷ đồng

MỘT SỐ MÔN HỌC ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
________________________________________________________________________________________________________________

 • Tiếng Anh chuyên ngành 
 • Nghiệp vụ kế toán chuyên ngành
 • Nghiệp vụ Tài chính doanh nghiệp    
 • Kế toán nghiệp vụ chuyên sâu
 • Kỹ năng làm việc Kế toán Tài chính 
 • Nghiệp vụ vay ngân hàng và quản trị tín dụng     
 • Quản trị chi phí doanh nghiệp
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm Kế toán FAST    
 • Thuế GTGT, Thuế TNDN
 • Quản trị sản xuất
 • Kỹ năng điều hành tài chính doanh nghiệp
 • Kỹ năng quản trị dòng tiền doanh nghiệp
 • Kỹ năng tổ chức bộ máy kế toán và tài chính doanh nghiệp.

VỊ TRÍ CÔNG VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
________________________________________________________________________________________________________________
 • Chuyên gia tài chính DN
 • Kế toán trưởng, giám đốc TC
 • Kế toán công nợ phải trả
 • Chuyên gia tài chính dự án
 • Chuyên gia quản trị hàng tồn kho
 • Kế toán công nợ phải thu, phải trả
 • Kế toán nghiệp vụ thuế
 • Chuyên gia tư vấn thuế cho các DN.