Trường Đại học Thành Tây tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K9
Cập nhật lúc : 11/4/2015 3:37:07 PM
Đây là hoạt động thường niên hàng năm của trường Đại học Thành Tây nhằm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2007/TT - BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe cho sinh viên mới nhập trường để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.
 
Các buổi khám sức khỏe đã diễn ra nghiêm túc, các tân sinh viên K9 có mặt đúng giờ và chấp hành mọi nội quy của Ban tổ chức trong buổi khám sức khỏe đầu năm này. Sau khi có kết quả, trường Đại học Thành Tây sẽ thực hiện theo dõi quản lý sức khỏe của sinh viên trong suốt khóa học tại trường. Các sinh viên nhập học sau ngày khám sẽ được khám bổ sung ngay sau khi nhập trường.