Thông báo tuyển sinh du học Trung Quốc năm học 2012
Cập nhật ngày: 06/07/2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 20 /TB-ĐHTT  
                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày 18  tháng 06 năm 2012
 
THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh du học Trung Quốc năm học 2012

Trường Đại học Thành Tây liên kết đào tạo với các trường  Đại học Hà Hải, Đại học Nông nghiệp Hoa Nam và Đông y dược Hồ Nam của Trung Quốc.
Năm học 2012-2013 Trưòng Đại học Thành Tây  tuyển sinh đi học tại các trường nêu trên.
1.Tiêu chuẩn chung:
- học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học
      - Sức khỏe bình thường.
      - không vi phạm  pháp luật của nhà nước
      - Có đủ trình độ tiếng Trung Quốc theo qui định
2. Hình thức đào tạo: có 2 hình thức đào tạo:
2.1. Đào tạo tại Trung Quốc. Tuyển học sinh sang học tiếng Trung Quốc và chuyên môn tại các trường đại học nêu trên của Trung Quốc.
2.2.Thời gian học:
- Đại học 5 năm trong đó 1 năm tiếng Trung Quốc, 4 năm chuyên ngành.
- Cao học: 3 năm (không tính1 năm học tiếng Trung Quốc)
- Tiến sỹ:  3 năm (không tính 1 năm học tiếng Trung Quốc)
2.3. Đào tạo tiếng Trung Quốc  tại Đại học Thành Tây: Tuyển học sinh  học 1 năm (10 tháng) tiếng Trung Quốc tại Đại học Thành Tây sau đó tiếp tục học chuyên ngành tại các trường nêu trên trong thời gian 4 năm.
3. Các ngành tuyển sinh
3.1. Đại học Hà Hải
+ Địa điểm : Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô,Trung Quốc.
+ Tuyển sinh các ngành:  Thuỷ văn và tài nguyên nước, Thuỷ lợi và kỹ thuật điện Thuỷ nông Kỹ sư cảng, Kỹ sư xây dựng Kỹ sư giao thông vân tải, Kỹ sư môi trường Kỹ sư cấp thoát nước Kỹ sư tự động hoá Kỹ sư năng lượng gió Kỹ sư máy tính Kỹ thuật cơ khí Kỹ sư khoa học vật lý Khoa học vật liệuGIS Kỹ sư địa chất Quản trị kinh doanh Quản lý kỹ thuật Kinh tế thương mại quốc tế.
+ Học phí :
- Học tiếng Hán tại Trung Quốc :13.200 nhân dân tệ/năm(NDT)
- Đại học: 16.400 nhân dân tệ/năm
- Cao học: 20.600 nhân dân tệ/ năm
- Tiến sỹ: 28.800 nhân dân tệ /năm
+Tiền ở ký túc xá: 30 nhân dân tệ/ngày
+  Tiêu chuẩn miễn giảm học phí:
Sinh viên thi Hán ngữ đạt cấp 5 miễn giảm 50 % học phí cấp 4 giảm 40% học phí cấp 3 giảm 30% học phí.
3. 2. Đại học Hoa Nam
+ Địa điểm : Thành phố Quảng Châu, Trung Quốc
+Tuyên sinh các ngành: Kinh tế Kinh tế mậu dịch thế giới Tài chính Pháp luật Công tác xã hội Anh văn Công trình xây dựng Thiết kế Khoa học kế toán Hoá ứng dụng Sinh vật Khoa học môi trường Thiết kế cơ khí - tự động hoá Thiết kế công nghiệp Điện khí hoá - tự động hoá Điện tử Công nghệ thông tin Xây dựng Giao thông vận tải Lương thực thực phẩm Thiết kế thời trang Cơ khí tự động hóa nông nghiệp Điện khí tự đông hoá nông nghiệp Khoa học gỗ Nông nghiệp học Nghệ thuật cây cảnh Bảo vệ thực vật Nghiên cứu cây Trà Lâm nghiệp Bảo vệ lâm sản và du lịch sinh thái Vườn thực vật Tài nguyên nông nghiệp và môi trường Khoa học về động vật Nuôi tằm Thú y Quản lý thông tin và hệ thống thông tin Quản trị kinh doanh Quản lý thị trường Xã hội học Quản lý công nghiệp Quản lý kinh tế nông lâm nghiệp.
+ Học phí:
- Đại học: 15.000 nhân dân tệ/năm
- Cao học: 20.000 nhân dân tệ/năm
- Tiến sỹ:  28.000 nhân dân tệ/năm
+  Tiền ở ký túc xá: phòng 1: 1000NDT/tháng phòng đôi: 1200NDT/tháng phòng 3: 1500NDT/tháng phòng 4:1800NDT/tháng.
+ Tiêu chuẩn miến giảm: giảm15% học phí cho sinh viên do Trưưòng Đại họcThành Tây giới thiệu.
3.3. Đại học Đông y dược Hồ Nam
+ Địa điểm : thành phố Trưòng Sa, tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc.
+  Tuyển sinh các ngành: mát sa châm cứu dược học đông y dược hộ lý đông y điều chế thuốc.
+  Học phí và tiền ở
-  Đại học:  20.000NDT/năm
- Cao học:  23.000NDT/năm
- Tiến sỹ:   32.000 NDT/năm
+ Tiền ở ký túc xá: Phòng đơn:10.500 NDT/năm phòng đôi: 12.000 NDT/năm.
+ Miễn giảm: giảm 20 % học phí cho sinh viên do Trường Đại học Thành Tây giới thiệu.
4. Học tiếng Hán ở Đại học Thành Tây
+ thời gian :10 tháng
+ học phí: 3 triệu đồng./ tháng
+ tiền ở ký túc xá: 150 ngàn đồng  /tháng
5. Thời gian  tuyển sinh :
+ Học tiếng Hán tại Đại học Thành Tây: tuyến sinh tháng 8 năm 2012 học 10 tháng tại Thành Tây sau đó tháng 7/2013 đi học ở Trung Quốc
+ Học tại Trung Quốc: Tuyển sinh tháng 8/2012 sau đó tháng 9 /2012 đi học tại Trung Quốc
6. Hồ sơ xét tuyển
+ Đơn xin đi học (có xác nhận của cha mẹ học sinh)
+ Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (bản có công chứng)
+ Giấy khám sức khoẻ
+ 2 phong bì dán tem có địa chỉ, điện thoại người nhận
+ Lệ phí đăng ký : 50.000 đ Việt Nam/hồ sơ
7. Địa chỉ nhận hồ sơ.
Phòng đào tạo Trường Đại học Thành Tây
Phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại:04.22.127269-04.33570189.
Email: bants.dta@moet.edu.vn
Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Khoa học & Quan hệ quốc tế, Đại học Thành Tây
Điện thoại: 04.66569108
Fax: 04.33570339
 
                                                                                                                            
                                                                                                                                                           Hiệu  trưởng
 
 
 
                                                                                                                                                   PGS.TS Lê Công Huỳnh