Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. Sau nhiều năm chuẩn bị ngày 10 tháng 10 năm 2007 trường đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập theo Quyết định số 1368/QĐ-TTg.
 Lễ khởi công xây dựng Trường Đại học Thành Tây (Giai đoạn I)

Khuôn viên trường khang trang sau khi xây dựng
Quy hoạch tổng thể Trường Đại học Thành Tây Giai đoạn II