Thông báo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông hình thức vừa học vừa làm từ trình độ trung cấp tại Thái Nguyên
Cập nhật ngày: 17/06/2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

 
Số:         /TB-ĐHTT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                                        Hà Nội, ngày 06. tháng 06 năm 2013
 
THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông
hình thức vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp
 
Kính gửi:             - Các sở Y tế
                              - Các Bệnh viện trung ương, tỉnh, thành phố
                              - Các Phòng Y tế, trung tâm Y tế, Bệnh viện quận/huyện/thị xã
                              - Các Bệnh viện ngành
                              - Các Trường Cao đẳng, Trung cấp Y - Dược.
- Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
- Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Thành Tây.
Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh Đại học Điều dưỡng hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp:
1. Ngành đào tạo: Điều dưỡng.
2. Trình độ đào tạo: Đại học.
3. Đối tượng tuyển sinh:
Người đã tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng/Hộ sinh từ 36 tháng trở lên (từ ngày tốt nghiệp đến ngày dự thi) có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 140.
5. Vùng tuyển sinh: toàn quốc
6. Các môn thi tuyển:
- Môn cơ bản: Hoá học (chương trình Trung học phổ thông)
- Môn cơ sở ngành: Điều dưỡng cơ bản (trình độ trung cấp)
- Môn chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe trẻ em (trình độ trung cấp).
7. Thời gian học: 3 năm (học ngoài giờ hành chính).
8. Học phí: 1.600.000đ/tháng (30 tháng/khóa).
9. Địa điểm đào tạo: Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Thái.
            - Trụ sở: số 3/158 đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên.
            - Phân hiệu tại Hà Nội: số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
10. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng/Hộ sinh
- Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
- Bản sao hợp pháp giấy khai sinh
- 04 ảnh chân dung cỡ 4 x 6, chụp trong vòng 6 tháng gần đây
- 02 phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và điện thoại người nhận
- Lệ phí: 1.500.000đ/thí sinh (bao gồm Hồ sơ đăng ký dự thi, ôn thi, thi, chấm thi, chấm phúc khảo và gửi giấy nhập học).
11. Thời gian đăng ký, ôn thi, thi, công bố kết quả thi và nhập học:
- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự thi:   từ ngày 08/6/2013 đến 25/7/2013
- Thời gian ôn thi:                                                từ ngày 06/7/2013 đến 25/7/2013
- Thời gian thi:                                                     dự kiến ngày 03 và 04/8/2013
- Ngày công bố kết quả thi:                                 20/8/2013
- Ngày nhập học:                                                 08/9/2013
12. Địa chỉ liên hệ:
- Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Thái:
            + Trụ sở: số 3/158 đường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên,
            + Phân hiệu tại Hà Nội: số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, - Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Thành Tây, phòng 102 nhà C2, Lê Văn Lương kéo dài, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0463 276 577, 0983 896465, 0978 195 891, 0984 188 218, 0908 590 031, 0989 274625.
- Email: khoadieuduong@thanhtay.edu.vn Website: http://www.thanhtay.edu.vn
 
Nơi nhận:
- Như trên
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hội Điều dưỡng Việt Nam
- Lưu VTVP, ĐD, LTVHVLB2, ĐT.
 
  KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
TS. Nguyễn Đình Tư