Thông báo tuyển sinh hệ đại học Dược hệ chính quy năm 2016
Cập nhật ngày: 19/07/2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  18    /TB - ĐHTT
Hà Nội, ngày 11 tháng   3   năm 2016
 

THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh ngành Dược hệ Đại học chính quy năm 2016
 
Trường Đại học Thành Tây thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy ngành Dược năm 2016 như sau:
1.      Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
2.      Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Thành Tây - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội.
3.      Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
4.      Phương thức tuyển sinh:
4.1.                       Xét tuyển theo học bạ THPT: Xét điểm tổng kết trung bình năm của tổ hợp 3 môn học lớp 12 theo Khối A (Toán-Lý-Hóa) hoặc Khối B (Toán-Hóa-Sinh). Điểm trung bình đạt 6.0 trở lên + Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên đối với hệ Đại học.
4.2.                       Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia: Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT của các môn theo tổ hợp môn thi tương ứng Khối A hoặc Khối B và điểm quy định đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
(Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Dược sỹ đại học chính quy có giá trị trên toàn quốc)
5.      Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
5.1.           Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
-         Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
-         01 Bản công chứng phiếu báo điểm thi tốt nghiệp THPT
-         01 Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
-         Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên)
-         02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ
5.2.           Xét tuyển theo học bạ THPT:
-         01 Bản công chứng học bạ phổ thông trung học
-         01 Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời
-         01 Bản công chứng Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm TC (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp CN ngành Dược)
-         Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định
-         Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên)
-         02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
(Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ website: khoaduoc.edu.vn)
6.      Thời gian xét tuyển:
6.1.           Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia:
Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6.2.           Xét tuyển theo kết quả học THPT: Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:
-         Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính từ năm 2015 trở về trước: Nhận hồ sơ bắt đầu từ 10/3/2016
-         Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2016: Nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
7.      Lệ phí xét tuyển: Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.
8.      Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:
-         Văn phòng khoa Dược, Phòng 107,109 Nhà C2 - Trường Đại học Thành Tây- Đường Tố Hữu - Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - Hà Nội.
-         Điện thoại liên hệ: 04.33525708 Hotline: 0904.716.575, 0904.736.575.
Nhà trường có kí túc xá cho sinh viên.
 
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Phó hiệu trưởng
- Phòng ĐT & QLSV
- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu
- Lưu: VT, VPKD.
                     KT. HIỆU TRƯỞNG
                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                           (Đã ký)             
 
                   TS. Đặng Xuân Tin