15 Jan 2018

24 đề tài được trình bày tại Lễ bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 13/1 và 14/1/2018 vừa qua, 24 cao học viên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Thành Tây đã trình bày các đề tài tốt nghiệp tại Lễ bảo vệ luận văn thạc sỹ.

Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ của Khoa Kinh doanh & Quản trị trường Đại học Thành Tây được tổ chức với các tiểu ban chấm luận văn gồm các thành viên là những Giáo sư, tiến sĩ – chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm cũng như uy tín trong việc thẩm định, đánh giá nghiên cứu khoa học. Mỗi cao học viên sẽ trình bày đề tài nghiên cứu của mình, sau đó là phần phản biện đến từ Hội đồng chấm luận văn.

Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ của Khoa Kinh doanh & Quản trị trường Đại học Thành Tây được tổ chức trang trọng và nghiêm túc.

Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ của Khoa Kinh doanh & Quản trị trường Đại học Thành Tây được tổ chức trang trọng và nghiêm túc.

Những đề tài được trình bày tại Lễ tốt nghiệp lần này được đánh giá là hay và mang ý nghĩa thực tiễn cao. Một số đề tài nổi bật phải kể đên như: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tín dụng tại ngân hàng chính sách Việt Nam, Hoàn thiện hoạt động marketing tại ngân hàng chính sách tỉnh Quảng Bình, Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Lễ bảo vệ luận văn là môt dấu mốc quan trọng đối với các cao học viên, là kết quả chứng minh cho quá trình học tập và nghiên cứu nghiêm túc tại Trường Đại học Thành Tây.

Leave a Reply