Thông báo kết quả tuyển sinh chính quy liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Dược năm 2016
Cập nhật ngày: 01/06/2016

Thí sinh xem kết quả trong File đính kèm phía dưới!