Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Dược năm 2015
Cập nhật ngày: 29/09/2015
 
KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO
(kèm theo quyết định số: 112/QĐ ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Hiệu trưởng  trường Đại học Thành Tây)
 
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh  Môn chuyên ngành Ghi chú
Điểm thi Điểm 
phúc khảo
1 013 Lâm Văn Doanh 25/05/1992 3.00 3.00  
2 035 Nguyễn Thị Đức Hạnh 20/03/1975 3.50 3.50  
3 043 Đặng Xuân Hiệp 05/12/1989 4.00 4.00  
4 060 Đinh Thị Hường 20/09/1986 4.75 4.75  
5 075 Nguyễn Thị Liên 17/06/1982 4.75 4.75  
6 079 Nguyễn Thùy Linh 11/06/1983 4.00 4.00  
7 087 Nguyễn Quang Mạnh 08/11/1986 3.25 3.25  
8 096 Hoàng Tiến Nghĩa 30/09/1981 4.75 4.75  
9 109 Nguyễn Thị Phương 15/06/1983 3.50 3.50  
10 117 Đặng Thị Ánh Sao 03/03/1981 4.75 4.75  
11 124 Phạm Văn Thanh 05/10/1980 3.75 3.75  
12 125 Nguyễn Thị Thanh 20/03/1980 3.50 3.50  
13 129 Lê Thị Thông 04/03/1992 4.75 4.75  
14 142 Lê Quỳnh Trang 10/01/1983 4.75 5.00   
15 144 Nguyễn Thế Trường 16/12/1992 4.00 4.00