Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo chất lượng cao
Cập nhật ngày: 09/07/2015

Từ năm học 2015-2016 Trường Đại học Thành Tây tổ chức:
HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO - BẢO ĐẢM ĐẦU RA

Chi tiết xem tại website: http://thanhtay.edu.vn/pubs/clc/